Revize elektrických spotřebičů dle ČSN 331600 ed. 2, revize elektrospotřebičů, revize elektro, revize spotřebičů

Otázky a odpovědi

 

Pro které spotřebiče platí ČSN 33 1600 ed. 2?

Pro spotřebiče, jejichž napájecí přívod je odpojitelný od zdroje bez použití nástroje, tj. zakončený síťovou vidlicí jednofázovou nebo trojfázovou (např. počítače, monitory, elektrické nářadí, prodlužovaní šňůry, varné konvice, chladničky, stolní lampy, vařiče atd.)

Neplatí pro svářečky a pracovní stroje.

 

Naše firma sídlí v pronajatých prostorách, nezodpovídá za revize našich spotřebičů vlastník objektu?

Ne! Za technický stav spotřebičů je zodpovědný jejich majitel. Naopak vlastník objektu po Vás může, v zájmu ochrany svého majetku, vyžadovat potvrzení o provedených revizích! Tato povinnost bývá obvykle i součástí nájemní smlouvy.

 

Musí být revidovány soukromé spotřebiče v prostorách firmy?

Ano, protože i ty mohou ohrozit zaměstnance a firemní majetek, navíc by se měly používat pouze se souhlasem zaměstnavatele.

 

Jak můžeme dosáhnout lepší ceny?

Pokud jste ochotni si spotřebiče sami označit a zaevidovat do karty spotřebiče bude cena za jeden spotřebič o 8,- Kč nižší. V případě, že se rozhodnete pro tuto variantu, vyžádejte si od nás bližší informace.

 

Jste pojištěni?

Ano naše firma má na tuto činnost uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu a to na pojistnou částku ve výši 5.000.000,- Kč