Revize elektrických spotřebičů dle ČSN 331600 ed. 2, revize elektrospotřebičů, revize elektro, revize spotřebičů

Revize elektrických spotřebičů dle ČSN 331600 ed. 2

Cílem této normy je zajistit zabezpečení ochrany před úrazem elektrickým proudem a zabezpečení ochrany proti požáru.

Revize elektrických spotřebičů jsou jedním z dokladů, které jsou vyžadovány kontrolory Státního úřadu inspekce práce.

Ze Zákoníku práce (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví), vyplývá povinnost provozovatele revize elektrických spotřebičů zajistit.

Proč provádět revize:

  • možné poškození zdraví a majetku vadným spotřebičem

  • vysoké postihy za nedodržování předpisů pro řízení a zajišťování bezpečnosti práce.

  • revize spotřebičů vyžaduje norma ČSN 331600 ed. 2

  • omezení rizika vzniku požáru

  • v případě škodné události může pojišťovna žádat o potvrzení splnění všech zákonných podmínek, při nedodržení je kráceno pojistné plnění

  • revize spotřebičů jsou základní podmínkou při certifikaci ISO

Podle našich zkušeností (několik tisíc měření ročně) je nebezpečných spotřebičů  cca 4%. Pokud je ve firmě 50 a více spotřebičů, bude s velkou pravděpodobností nejméně jeden z nich nebezpečný.

lhůty pravidelných revizí elektrických spotřebičů tabulka

 

Prodlužovací šňůra pro odvážné

prodlužovací šňůra

Prodlužovací šňůra pro odvážné

prodlužovací šňůra

Průtokový ohřívač jako odstrašující příklad

průtokový  ohřívač

Prodlužovací nebo zápalná šňůra?

prodlužovací šňůra