Revize elektrických spotřebičů dle ČSN 331600 ed. 2, revize elektrospotřebičů, revize elektro, revize spotřebičů

Revize instalací

 

Provádíme také revize elektrického zařízení podle norem

ČSN 332000-6 (zařízení objektů třídy A do 1000 V)

ČSN 341390 (hromosvody)

  • rodinné domy
  • společné prostory bytových domů
  • novostavby
  • rekonstrukce
  • průmyslové objekty
  • hromosvody

 Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500

 Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

Druh prostředí

Revizní lhůty v rocích

 základní, normální

5

 venkovní, pod přístřeškem

4

 studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci

3

 s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu

2

 mokré, s extrémní korozní agresivitou

1

 

 Lhůty pravidelných revizí podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob

 Umístění elektrického zařízení

Revizní lhůty v rocích

 zděné, obytné a kancelářské budovy

5

 rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení

3

 prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.)

2

 objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

2

 pojízdné a převozné prostředky

1

 prozatímní zařízení staveniště

0,5

 

 Lhůty pravidelných revizí hromosvodů

Druh objektu

Revizní lhůty v rocích

 objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

2

 ostatní

5